- Strona głównaGaleria zdjęć - SM03

SM03-033

SM03-033 przeznaczony do kasacji przed lokomotywowni± Lublin. Z tyłu SM03-88. 15.06.2007r.

SM03-038

SM03-038 czeka na NG. Lublin. 5.06.2009r.
SM03-038 czeka na NG. Lublin. 5.06.2009r.
SM03-038 oczekuje na fizyczn± kasację przed lubelsk± szop±. 21.11.2009r.
SM03-038 oczekuje na fizyczn± kasację przed lubelsk± szop±. 21.11.2009r.
SM03-038 oczekuje na fizyczn± kasację przed lubelsk± szop±. 21.11.2009r.

SM03-69

SM03-69 stoi obok depo w Lesznie. 1.05.2010r.

SM03-085

SM03-085 stoi obok depo w Lesznie. 1.05.2010r.

SM03-88

SM03-88 przed lokomotywowni± Lublin przeznaczony do kasacji. 15.06.2007r.

SM03-096

SM03-096. Lublin. 2.12.2006r.
SM03-096 jedzie do Lublina. ¦widnik. 7.03.2008r.
SM03-096 czeka na zielone ¶wiatło. ¦widnik. 7.03.2008r.
SM03-096 z krótkim składem PLK zbliża się do stacji Lublin. 14.10.2010r.

SM03-106

SM03-106 przed lubelsk± lokomotywowni± kończ±ca swój żywot...24.11.2007r.
SM03-106 i 163 na złomie. 17.06.2007r. Lublin

SM03-127

SM03-127 ¶wieżo po naprawie stoi na platformie przed lubelska szopa. 21.11.2009r.
SM03-127 ¶wieżo po naprawie stoi na platformie przed lubelska szopa. 21.11.2009r.
SM03-127 ¶wieżo po naprawie stoi na platformie przed lubelska szopa. 21.11.2009r.
SM03-127 stoi przed szop± w Lublinie. 2.01.2010r.
SM03-127 stoi przed szop± w Lublinie. 2.01.2010r.

SM03-128

SM03-128 stoi przed szop± w Lublinie i czeka na naprawę. 2.01.2010r.
SM03-128 stoi na terenie szopy w Lublinie. 17.05.2011r.
SM03-128 przygotowana do kasacji stoi na szopie w Lublinie. 3.08.2012r.
SM03-128 przygotowana do kasacji stoi na szopie w Lublinie. 3.08.2012r.
SM03-128 przygotowana do kasacji stoi na szopie w Lublinie. 3.08.2012r.

SM03-163

Bezkołowa SM03-163 przed lubelsk± lokomotywowni± kończ±ca swój żywot. 24.11.2007r.

SM03-196

SM03-196 podczas manewrów na stacji w Lublinie. 14.03.2008r.
SM03-196 podczas manewrów na stacji w Lublinie. 14.03.2008r.
SM03-196 wyprowadza EU07-109 z hali wachlarzowej. 24.06.2008r.
SM03-196 moknie podczas ulewy na terenie lubelskiej szopy. 5.06.2009r.
SM03-196 na terenie lubelskiej szopy. 5.06.2009r.
SM03-196 z platform± na obrotnicy w Lublinie. 29.07.2009r.

SM03-241

SM03-241 stoi na terenie lokomotywowni Warszawa Odolany. 21.04.2012r.

SM03-246

SM03-246 stoi obok depo w Lesznie. 1.05.2010r.

SM03-259

SM03-259 stoi na depo w Lesznie. 1.05.2010r.

©Krzysztof Newlacil 2013